WinPcap 4.1.3

WinPcap 4.1.3

CACE Technologies – 0,9MB – Freeware –
ra khỏi 20 phiếu
4 Stars User Rating
WinPcap là công cụ tiêu chuẩn công nghiệp cho truy nhập mạng lớp liên kết trong môi trường Windows: nó cho phép các ứng dụng để nắm bắt và truyền tải gói dữ liệu mạng bỏ qua giao thức ngăn xếp, và có thêm các tính năng hữu ích, bao gồm cả hạt nhân cấp gói, một mạng thống kê công cụ và hỗ trợ từ xa gói chụp.

Tổng quan

WinPcap là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi CACE Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.016 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinPcap là 4.1.3, phát hành vào ngày 29/10/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.1.2, được sử dụng bởi 76 % trong tất cả các cài đặt.

WinPcap đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,9MB.

Người sử dụng của WinPcap đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WinPcap!

Cài đặt

người sử dụng 9.016 UpdateStar có WinPcap cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản